1 Allmänt

Lumene.com är en webbutik som drivs av Lumene Oy, Lasikuja 2, 02780 Esbo, FO-nummer 2377940–8 (”Lumene” eller ”vi”, ”oss”).

Dessa villkor gäller kundens (”kunden” eller ”du”, ”dig” ”din”) användning av webbplatsen Lumene.com (”tjänsten”) och alla beställningar som görs via tjänsten.

Du måste acceptera dessa villkor för att kunna skapa ett konto eller göra en beställning via tjänsten. Genom att acceptera dessa villkor accepterar du att vara bunden av dem i sin helhet.

Beställningar görs enligt de villkor som gäller vid tidpunkten för beställningen och som är tillgängliga på Lumene.com. Lumene förbehåller sig rätten att uppdatera villkoren utan föregående meddelande. Kunden kommer att informeras om uppdateringen per e-post eller när kunden loggar in på sitt konto på Lumene.com (registrerade kunder) och/eller nästa gång kunden köper produkter via tjänsten.

För tydlighetens skull bör nämnas att dessa villkor inte på något sätt begränsar konsumentens rättigheter under tvingande bestämmelser i svensk lag.

För information om hur vi behandlar de personuppgifter som du som besökare på vår webbplats eller användare av vår webbutik lämnar till oss eller som vi samlar in automatiskt när du använder vår webbplats eller webbutik, hänvisar vi till vår Integritetspolicy och Cookiepolicy.

Om du har några frågor eller reklamationer kan du kontakta oss genom kontaktformuläret här eller via e-post på adressen hei@lumene.com.

Du kan också nå oss på telefonnummer: +358 800 92220. Notera att ett telefonsamtal från Sverige till ett annat land kan innebära tillkommande kostnader beroende på ditt telefonabonnemang.

 

2 Beställningar från Lumene.com

Köpeavtalet mellan Lumene och kunden betraktas som ingånget när Lumene har bekräftat den beställning som kunden gjort via tjänsten och när kunden har mottagit en orderbekräftelse från Lumene per e-post. Kunden har rätt att annullera sin beställning fram till dess att kunden mottagit orderbekräftelsen och Lumene ska i detta fall återbetala alla betalningar som gjorts av kunden eller kundens kreditkortsföretag i samband med beställningen.

Kunden behöver inte registrera sig för att göra en beställning via tjänsten.

Barn under 15 år får inte göra beställningar utan målsmans samtycke. Lumene förbehåller sig rätten att neka försäljning av produkter till barn under 18 år.

Lumene kan avslå kundens beställning, häva köpeavtalet eller ändra villkoren i köpeavtalet om kunden har tillhandahållit ett felaktigt personnummer eller annan felaktig information.

Produktens pris är det pris som anges i tjänsten vid tidpunkten för beställningen. Leveranskostnaden är beroende av vald leveransmetod och läggs till produktpriset vid utcheckning. Samtliga priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Observera att vid internationella beställningar tas skatter, avgifter eller tullar ut i destinationslandet av de lokala tullmyndigheterna och debiteras mottagaren.

Den beräknade leveranstiden anges på orderbekräftelsen, vid utcheckning i kassan och/eller på respektive produktsida i tjänsten. Den normala leveranstiden för inrikes leveranser är 2–3 vardagar, men förseningar kan uppstå beroende på posttjänster, lagerstatus och andra orsaker. Om vi inte har levererat de beställda produkterna inom den beräknade leveranstiden har du rätt att kontakta oss för att kräva att köpet fullgörs genom leverans av dina beställda varor inom en rimlig tilläggstid som ger oss möjlighet att leverera varan. Om vi inte levererar varan inom denna tid har du rätt att häva ditt köp. Vid leveranser till utlandet kan leveranstiden bli längre. [Läs mer om uppskattade leveranstider för leveranser till utlandet 

Om en produkt är tillfälligt slut i lager kan den inte ersättas med annan produkt eller levereras senare. I detta fall återbetalar Lumene automatiskt produktens pris till kunden.

Lumene är inte skyldig att ersätta kunden eller att fullfölja sin leveransskyldighet om produkterna inte längre är tillgängliga eller på grund av fel i tjänsten (t.ex. fel i produktbeskrivningar), felaktiga priser eller felaktig information om lagerstatus. Lumene har när som helst rätt att korrigera sådana eventuella fel och ändra eller uppdatera informationen i tjänsten. Lumene har rätt att annullera en beställning om det angivna priset i webbutiken tydligt skiljer sig från marknadspriset på grund av en felaktig prisangivelse. Vi kommer dock inte att debitera dig högre priser än de som meddelats under din beställning.

 

3 Leveransalternativ

Vi erbjuder leveranser både inom och utanför landet. För leveranser till utlandet, se en lista över tillgängliga länder 

Du kan välja bland de tillgängliga leveransalternativen nedan:

  • Standardleverans (Bring)
  • Hemleverans

Lumene förbehåller sig rätten att ändra leveransmetod efter orderbekräftelsen. Kunden debiteras inga extra kostnader på grund av ändringar av leveransmetod.

När försändelsen ska avhämtas från ett bestämt avhämtningsställe måste kunden hämta den inom den period som anges på ankomstavin. Om försändelsen inte avhämtas har Lumene rätt att debitera kunden för de direkta kostnader som uppstår vid hantering av den ej avhämtade försändelsen.

Kontrollera att förpackningen inte är skadad vid avhämtning av försändelsen. Om förpackningen skulle ha skadats under transporten av transportbolaget ska detta anmälas direkt på avhämtningsstället. När skaderapporten har upprättats ska du kontakta oss för att avtala om en ny leverans eller för att ordna med återbetalning.

 

4 Betalningsalternativ

Du kan välja bland de tillgängliga betalningsalternativen nedan:

  • Kredit- och betalkort
  • Apple & Google Pay
  • Shop Pay
  • Klarna

Kontantbetalning vid avhämtning av försändelsen är inte ett tillgängligt alternativ.

 

 5 Ångerrätt och returer

Du har rätt att frånträda ditt köpeavtal inom 14 dagar efter det att du har mottagit produkten/produkterna genom att informera oss om detta via kontaktformuläret som är tillgängligt på https://www.lumene.com/contactus. Om en ifylld ångerblankett returneras tillsammans med produkterna inom 14 dagar från mottagandet av produkten/produkterna krävs inget separat meddelande om frånträdande av köpeavtal.

Begränsningarna i ångerrätten enligt 2 kap. 11 § i den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är tillämpliga. Rätten att ångra ett inköp gäller inte när en förseglad produkt, som inte kan returneras på grund av hygieniska skäl, har öppnats.

Produkten/produkterna måste returneras inom 14 dagar från det datum du informerade oss om din avsikt att frånträda köpeavtalet. Denna tidsfrist gäller även om du skickar tillbaka produkterna innan 14-dagarsperioden har löpt ut. Produkterna måste returneras ordentligt förpackade, i gott skick och i sin originalkartong/förpackning. Lumene betalar returkostnader i vissa europeiska länder så som Finland, Sverige och Storbritannien om produkten/produkterna returneras inom returperioden på 14 dagar. Observera att om du returnerar produkten/produkterna från ett annat land måste du returnera produkten/produkterna på egen bekostnad.

 

Om produkten du mottagit är trasig eller felaktig, hänvisar vi till avsnitt 7 Fel och support nedan.

 

6 Återbetalningar

Vi återbetalar alla betalningar vi mottagit från dig (exklusive leveranskostnader och extrakostnader till följd av att du har valt ett leveransalternativ som är dyrare än vårt standardalternativ) utan orimligt dröjsmål och senast 14 dagar efter att vi mottagit beskedet om att du vill frånträda köpeavtalet. Vi förbehåller oss emellertid rätten att hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit produkterna eller tills du kan styrka att produkterna returnerats, beroende på vilken tidpunkt som infaller tidigast.

Vi kan göra ett avdrag från återbetalningsbeloppet om du har hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper, eller om du brustit i din vårdplikt på ett sätt som har minskat produktens värde.

Var noga med att spara alla dokument avseende returen tills du har fått bekräftelse på att vi mottagit de returnerade produkterna.

Återbetalningar görs med samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen. Återbetalningen innebär inga kostnader för dig.

 

7 Defkta, saknade eller felaktiga produkter och support

Lumene ansvarar för fel i produkten i enlighet med vad som stadgas i den svenska konsumentköplagen (2022:260). Om inget annat sägs i tvingande lagstiftning är Lumenes maximala ersättningsskyldighet begränsad till priset på den beställda produkten som bedömts vara felaktig.

I vissa fall är det möjligt att den eller de produkter du beställde inte finns tillgängliga på lagret. I en sådan situation kommer vi inte att skicka dessa beställningar till dig i efterhand. Du faktureras dock i endast för den produkt som vi skickar till dig från lagret och enligt vad som framgår av den följesedel som anger innehållet i paketet.

Om vi har skickat fel produkter till dig ber vi dig att omedelbart kontakta vår kundtjänst. Vi kommer att hantera misstaget och skicka rätt produkter till dig så snart som möjligt.

Om den produkt som du har mottagit är trasig, defekt eller om du har fakturerats för en produkt som du inte har mottagit, ber vi dig att vänligen kontakta oss omgående. I alla frågor som berör beställningar från Lumene.com (inklusive reklamationer) når du oss genom kontaktformuläret som du hittar på http://www.lumene.com/se/contactus eller via e-post: hei@lumene.com.

Du kan också nå oss på telefonnummer: +358 800 92220. Notera att ett telefonsamtal från Sverige till ett annat land kan innebära tillkommande kostnader beroende på ditt telefonabonnemang.

 

8 Kampanjerabatter och specialerbjudanden

Alla kampanjrabatter och specialerbjudanden på Lumene.com är föremål för de villkor som vid det aktuella tillfället finns på informationssidan för kampanjen på Lumene.com.

Alla kampanjrabatter och specialerbjudanden gäller under en begränsad tid. Lumene förbehåller sig rätten att när som helst efter eget godtycke avbryta eventuella kampanjrabatter eller specialerbjudanden.

Kampanjrabatter och specialerbjudanden kan begränsas till specifika produkter som visas på Lumene.com. Produkterna som är föremål för kampanjrabatter och specialerbjudanden kan ändras enligt Lumenes eget godtycke.

Kampanjrabatter kan endast lösas in en gång och endast en kampanjrabatt kan lösas in per beställning. Kampanjrabatter måste lösas in innan beställningen har bekräftats och kan inte tillämpas på köpet efter att Lumene har skickat orderbekräftelsen.

Kampanjrabatter kan inte överlåtas, säljas vidare eller lösas in mot kontanter.

 

9 Force majeure

Lumene har inget ansvar för förseningar eller skador som orsakas av en force majeure-händelse, det vill säga en oförutsedd händelse eller förändring i omständigheterna som ligger utanför Lumenes kontroll, till exempel förseningar orsakade av en logistikoperatör. Lumene kommer att informera kunden om force majeure-händelsen utan orimligt dröjsmål.

 

10 Tjänster och material på Lumene.com

Lumene förbehåller sig alla rättigheter till all information och allt material som visas i tjänsten. Det är inte tillåtet att kopiera material (text, bilder, priser osv.) från tjänsten utan tillstånd. Materialet är endast avsett för att granska Lumenes produkter och för att fatta köpbeslut. I synnerhet får inte information eller bilder som visats i tjänsten samlas in för att användas i någon annan tjänst, onlinetjänst eller på annat sätt.

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av tredje parter. Lumene har inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

Länkning till andra sidor än startsidan i tjänsten är endast tillåtet med Lumenes föregående godkännande.

 

11 Tvistlösning

Tvister som uppstår mellan kunder och Lumene ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om en tvist som uppstått på grund av avtalet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan kunden ta ärendet till den svenska allmänna reklamationsnämnden (https://www.arn.se) eller något annat liknande och tillämpligt tvistlösningsorgan.

Du kan också använda den europeiska onlineplattformen för tvistlösning som du hittar på: http://ec.europa.eu/odr.