Senast uppdaterad 21 augusti 2023

Lumene Oy

Business I.D. 2377940-8

PL 27

02781, Espoo

lumene.info@lumene.com

(“Lumene”, “vi”, “oss” eller “vår”)

Denna integritetspolicy beskriver Lumenes behandling av personuppgifter för olika kategorier av registrerade. Om du i egenskap av kund eller konsument besöker vår webbplats, prenumererar på vårt nyhetsbrev, gör beställningar från eller på annat sätt använder vår webbutik, interagerar med oss via vår kundtjänst eller på andra sätt, till exempel via våra kanaler på sociala medier, registrerar dig eller har registrerat dig som lojalitetskund för våra fabrikoutlets, deltar i en kundundersökning eller kundtävling, eller ger oss feedback, till exempel genom ett klagomål eller gör gällande att våra produkter orsakat hudirritation och vill förstå hur Lumene behandlar dina personuppgifter, är du på rätt ställe.

Om du företräder en av våra företagskunder, leverantörer eller annan affärspartner, vänligen se vår integritetspolicy för affärspartners för information om Lumenes behandling av dina personuppgifter.

Om du är intresserad av en karriär inom Lumene och vill skicka in en ansökan, vänligen se vår integritetspolicy för rekrytering.

Lumene är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som våra kunder, inklusive webbplatsbesökare, prenumeranter av våra nyhetsbrev, användare av vår webbutik eller lojalitetskunder för våra fabriksoutlets, deltagare i kundundersökningar eller kundtävlingar, samt kunder som lämnar ett klagomål eller ger annan feedback, delar med oss eller som vi samlar in automatiskt genom vår webbplats eller webbutik eller personuppgifter som tillhandahålls till oss via andra kanaler, såsom via våra sociala mediesidor, vår kundtjänst eller partners som tillhandahåller tjänster till oss.

Som personuppgiftsansvarig har vi det yttersta ansvaret för behandlingen av de personuppgifter som vi har om dig. Integritet handlar om förtroende och att skydda din integritet och dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi samlar därför endast in dina personuppgifter i den utsträckning vi behöver dem för att erbjuda dig en förstklassig kundupplevelse genom hela vår verksamhet.

Vi vill uppmärksamma dig på att vår webbplats, inklusive vår webbutik, kan innehålla länkar till innehåll från tredjepartsleverantörer, och att vissa av de kanaler genom vilka du kan interagera med oss, till exempel sociala medier, inte är tjänster som tillhandahålls av oss, utan av en tredje part. Länkar till innehåll från tredje part samt vår närvaro i tjänster som tillhandahålls av tredje part innebär inte att vi har kontroll över sådana tredje parter och vi är därmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning, inte är ansvariga för sådant innehåll eller sådana tjänster, tredje parts nivå av dataskydd eller de aktiviteter och åtgärder för sådana tredje parter.

 

Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller för att uppfylla de ändamål som på annat sätt meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter. Personuppgifterna behandlas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla varje ändamål som beskrivs i detalj denna integritetspolicy.

Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig möjlighet att använda vår webbplats och dess funktioner, inklusive webbutiken, för att behandla och leverera den beställning du har gjort hos oss, inklusive behandling av dina betalningar, eventuella returer, klagomål och för att uppfylla eventuella efterföljande garantiåtgärder, för att kommunicera med dig avseende dina produktbeställningar eller kundrelation, eller på begäran av dig.

Beroende på i vilket sammanhang du interagerar med oss behandlar vi också dina personuppgifter för flera olika ändamål, vilket beskrivs närmare nedan.

Genom att klicka på rubrikerna nedan hittar du detaljerad information om behandlingen av personuppgifter för varje enskilt ändamål.

Som framgår av denna integritetspolicy är ditt tillhandahållande av dina personuppgifter till oss delvis ett krav i avtal som du ingår med Lumene. När du till exempel gör en beställning i vår webbutik är du skyldig att förse oss med vissa personuppgifter enligt vad som anges nedan i denna integritetspolicy, för att vi ska kunna behandla och leverera din beställning. På samma sätt är det till exempel inte möjligt att skapa ett användarkonto i vår webbutik utan att ange vissa personuppgifter som vi begär från dig i samband med skapandet av användarkontot. Underlåtenhet att tillhandahålla oss personuppgifter som begärs i samband med dessa aktiviteter kan hindra oss från att utföra våra avtalsenliga skyldigheter, vilket kan leda till att du inte kan göra en beställning eller skapa ett användarkonto till vår webbutik.

Besökare på webbplats och webbutik

När du besöker vår webbplats, inklusive vår webbutik på webbplatsen, behandlar vi dina personuppgifter för att erbjuda dig möjligheten att använda vår webbplats och dess funktioner, inklusive webbutiken. Vi kan också anpassa innehållet på vår webbplats och behandla dina personuppgifter för att visa dig sådant innehåll på våra webbplatser som är mest relevant för dig. Utöver detta kan vi behandla personuppgifterna för att utveckla våra tjänster och produkter, samt för att säkerställa webbplatsens övergripande säkerhet, funktionalitet och stabilitet, inklusive att förebygga och upptäcka eventuella missförhållanden och attacker mot webbplatsens säkerhet.

Den rättsliga grunden för den behandling som beskrivs ovan är ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller artikel 6.1 f i GDPR, dvs. vårt berättigade intresse, i vilket fall våra berättigade intressen är de syften som nämns ovan.

Insamling och vidare behandling av dina personuppgifter på vår webbplats sker främst med hjälp av automatiserade tekniska medel, såsom cookies och annan liknande teknik. För mer information om användningen av cookies på vår webbplats, vänligen se vår Cookiepolicy.

Registrering och beställningar i vår webbutik

Observera att vår webbutik tillhandahålls via vår webbplats och därför gäller det som anges ovan avseende behandling av personuppgifter för besökare på vår webbplats och webbutik även för dig. När du väljer att registrera dig som kund i vår webbutik eller gör en beställning hos oss via vår webbutik behandlar vi dina personuppgifter främst för att möjliggöra registrering av ditt användarkonto eller för att behandla och leverera den beställning du har gjort hos oss, inklusive behandling av dina betalningar, eventuella returer eller klagomål, och för att uppfylla eventuella efterföljande garantiåtgärder. Vi behandlar också dina personuppgifter för att skicka dig uppdateringar om din beställning och dess leverans.

Utöver det ovanstående behandlar vi dina personuppgifter i syfte att hantera, analysera och utveckla kundrelationen mellan dig och oss, till exempel för att ge dig kundservice, kommunicera med våra kunder och skicka frågeformulär till dig för att mäta hur nöjd du är med vår webbplats och webbutik, produkter och leveransprocess. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att informera dig om nya och intressanta produkter, specialerbjudanden och uppdateringar på vår webbplats eller webbutik inom ramen för tillämplig lagstiftning och i den utsträckning du inte har valt att avstå från att ta emot sådan kommunikation.

I detta sammanhang är den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter antingen överensstämmelse med det avtal som ingåtts mellan dig och oss, överensstämmelse med rättsliga skyldigheter som vi omfattas av eller vårt berättigade intresse.

Avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter: Behandling av dina personuppgifter är i viss utsträckning nödvändig för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig, och den rättsliga grunden för behandlingen är därför artikel 6.1 b i GDPR. När du till exempel registrerar dig som kund eller gör en beställning i vår webbutik är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter så att vi kan fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter och registrera din användarprofil eller leverera din beställning i enlighet med din begäran och avtalet mellan dig och oss. Din beställning skapar också vissa lagstadgade skyldigheter för oss relaterade till exempelvis produktsäkerhet, kvalitet på våra produkter och produktreturer, i vilket fall den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 c i GDPR.

Vårt berättigade intresse: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR), i synnerhet för att erbjuda dig en förstklassig kundupplevelse i vår webbutik och andra medier och för att ge dig det mest relevanta innehållet på webben och i nyhetsbrev samt för administrativa ändamål inklusive hantering, analys och utveckling av kundrelationen mellan dig och oss.

Produktrecensioner eller frågor om webbutiker

Alla kan publicera recensioner av våra produkter eller ställa frågor om dem i vår webbutik. När du har gjort ett köp i vår webbutik kan du få en inbjudan via e-post att recensera den köpta produkten, men det krävs inget köp i webbutiken för att recensera våra produkter eller ställa frågor om dem i vår webbutik. I samband med publicering av produktrecensioner eller frågor ombeds du att tillhandahålla vissa uppgifter som, antingen ensamma eller i kombination med andra uppgifter, kan vara personuppgifter.

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR), och de berättigade intressena omfattar i synnerhet marknadsföring av våra produkter genom recensioner, och förbättring och vidareutveckling av våra produkter genom den feedback som erhållits. Den rättsliga grunden för behandling av känsliga uppgifter som du kan lämna till oss i detta sammanhang (t.ex. information om ditt hudproblem) är antingen ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2 a i GDPR) eller artikel 9.2 e i GDPR (behandlingen avser personuppgifter som du har offentliggjort).

Kundundersökningar

Vi använder kundundersökningar i syfte att anpassa utvecklingen av nya produkter och vår marknadsföring för att bättre passa våra kunders upplevda behov. Vid genomförandet av kundundersökningar använder vi normalt tredjepartsleverantörer för att rekrytera respondenter baserat på de attribut som vi har definierat för en specifik undersökning, samt för att samla in svaren från respondenterna. Efter att ha samlat in uppgifterna sammanställer våra tjänsteleverantörer resultaten av undersökningen och levererar dem till oss i icke-identifierbar form. Även om vi normalt inte behandlar uppgifterna i ett format som möjliggör identifiering av registrerade, är vi fortfarande personuppgiftsansvarig för respondenternas personuppgifter som samlats in av våra tjänsteleverantörer.

Ibland utför vi dock undersökningar och analyserar resultaten själva.

Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR), nämligen förbättring och utveckling av våra produkter och tjänster samt främjande av vår verksamhet. Den rättsliga grunden för behandling av känsliga uppgifter som du kan lämna till oss i detta sammanhang är ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2 a i GDPR).

Klagomål och annan återkoppling

När du gör en reklamation eller ger oss annan feedback på våra produkter, kommer vi i allmänhet också att få personuppgifter om dig. Som tillverkare av kosmetiska produkter är vi skyldiga att samla in uppgifter om hudirritation som orsakas av våra produkter, och om den oönskade effekten som orsakas av produkten är allvarlig, att rapportera effekten till behöriga myndigheter. När vi har svarat kunden och på annat sätt hanterat ärendet så att vi kunnat försäkra oss om att kunden är nöjd med resultatet, kommer vi att avsluta ärendet och anonymisera uppgifterna. Eventuell rapportering av allvarliga oönskade effekter till behöriga myndigheter kommer inte att ske på ett sådant sätt att den registrerade är identifierbar. Utöver att behandla kundens anspråk och rapportera den allvarliga oönskade effekten till behöriga myndigheter, kan vi ytterligare behandla de uppgifter som rapporterats av kunden för forsknings- och utvecklingsändamål, men endast i icke-identifierbar form.

I den mån du tillhandahåller oss känsliga uppgifter, såsom information om allergiska reaktioner som du har drabbats av eller andra hälsorelaterade uppgifter, är den rättsliga grunden för behandlingen ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2 a i GDPR). I annat fall är den rättsliga grunden för denna behandling antingen en rättslig förpliktelse som vi omfattas av (artikel 6.1 c i GDPR) eller vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR), nämligen förbättring och utveckling av våra produkter.

Annan behandling av kundens personuppgifter

 

Behandlingens sammanhang eller syfte

Beskrivning

Laglig grund

Prenumeration på nyhetsbrev

Du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev och få uppdateringar om de senaste produkterna och erbjudandena från oss.

Ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR).

SMS-marknadsföring

Du kan prenumerera på att få uppdateringar om de senaste produkterna och erbjudandena från oss via SMS.

Ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Fabriksoutlet - Lojalitetsprogram för kunder

Du kan registrera dig som lojalitetskund till våra fabrikoutlets och därmed få uppdateringar från våra fabrikoutlets samt kampanjer och erbjudanden som vi ger till våra lojalitetskunder.

Ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Kundtjänst

Du kan kontakta vår kundtjänst genom flera olika kanaler, t.ex. via det webformulär som finns på vår webbplats. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att svara dig. Om det inte är nödvändigt kommer vi inte att behandla dina personuppgifter när vi vidtar åtgärder för att hantera innehållet i din kommunikation internt.

Vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR), nämligen att utföra aktiviteter inom ramen för vår normala affärsverksamhet för att svara på förfrågningar från potentiella eller befintliga kunder och för att vidare behandla frågan internt.

Kundtävlingar

Du kan delta i en kundtävling som anordnas av oss via olika kanaler för att vinna t.ex. våra produkter. Vi behandlar dina personuppgifter för att anordna tävlingen, kontakta vinnarna och belöna de personer som deltagit i tävlingen.

Ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Kanaler i sociala medier

Vi finns på sociala medieplattformar som Facebook och Instagram, där du kan interagera med oss. Vi betraktar dessa plattformar som utökad kundservice.

Observera att även den relevanta leverantören av sociala medieplattformar behandlar dina personuppgifter när du använder dessa plattformar, och Lumene kan inte kontrollera hur dessa tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter. Du bör därför bekanta dig med sekretess- och dataskyddsrelaterade meddelanden från dessa parter.

För mer information om vår användning av sociala medier och behandlingen av personuppgifter i samband med dessa kanaler, se vår separata Vägledning om sociala medier och reklam.

 

Vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR), nämligen att utföra aktiviteter inom ramen för vår ordinarie verksamhet för att svara på förfrågningar från potentiella eller befintliga kunder och för att vidare behandla frågan internt. Den rättsliga grunden för behandling av känsliga uppgifter som du kan lämna till oss i detta sammanhang är ditt uttryckliga samtycke (artikel 9.2 a i GDPR).

För vidarebefordran av uppgifterna till våra partner inom sociala medier i reklamsyfte är vår rättsliga grund för behandlingen samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR. Om du inte vill att vi använder dina uppgifter för att visa dig personlig reklam på sociala nätverk, kan du vägra att samtycka till att dina uppgifter vidarebefordras. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke.

 

Alla behandlinssammanhand: begränsad behandling för andra berättigade intressen

Utöver de primära ändamålen med behandlingen som anges ovan kan vi behandla de personuppgifter som samlats in i varje identifierat behandlingssammanhang för ett begränsat antal andra berättigade intressen, såsom att skydda vår egendom, förebygga och utreda misstänkt missbruk, försvara oss mot eller lagföra rättsliga anspråk, analysera och sammanställa statistik för affärsändamål, utveckla våra produkter och vår verksamhet, omorganisation av vår verksamhet och för vetenskapliga forskningsändamål, men endast i den mån behandlingen är proportionell mot de registrerades intressen och behandlingen kan anses vara i linje med de registrerades rimliga förväntningar. I den mån det inte är nödvändigt att identifiera en registrerad för dessa behandlingsändamål kommer vi att använda uppgifterna för dessa ändamål i icke-identifierad form.


Kategorier av uppgifter som vi behandlar

I samband med att du ger oss produktfeedback eller returnerar en produkt till oss, eller i andra liknande sammanhang, kan du frivilligt dela med dig av känsliga personuppgifter, t.ex. information om allergiska reaktioner som du har fått efter att ha använt våra produkter, eller andra hälsorelaterade uppgifter.

Du kan också lämna dina personuppgifter till oss i andra sammanhang, till exempel när du kommunicerar med oss via våra kundtjänstkanaler eller via sociala medier, vilket leder till att vi behandlar innehållet i kommunikationen mellan dig och oss, liksom andra personuppgifter som du lämnar till oss i dessa sammanhang.

Genom att klicka på rubrikerna nedan hittar du detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar i varje enskilt sammanhang.

Besökare på webbplats och webbutik

När du besöker vår webbplats eller webbutiken på webbplatsen samlar vi in vissa uppgifter om din terminalenhet samt detaljer om ditt besök, till exempel din IP-adress, information om ditt operativsystem och gränssnitt, din webbläsartyp, version och språk, tidpunkten för ditt besök, hänvisningssida och mängden överförd data. Insamling och vidare behandling av dina personuppgifter på vår webbplats sker främst med hjälp av automatiserade tekniska medel, såsom cookies och annan liknande teknik. För mer information om användningen av cookies på vår webbplats, vänligen se vår cookiepolicy

Registering och besällning i vår webbutk

När du skapar ett användarkonto i vår webbutik kommer du att bli ombedd att ange vissa personuppgifter, inklusive följande: namn, kontaktinformation, födelsedatum, telefonnummer, lösenord samt fakturerings- och leveransuppgifter, såsom fakturerings- och leveransadress. Du kan också frivilligt ge oss information om dina intressen, samt samtycka till att ta emot direktmarknadsföring. Informationen om ditt användarkonto uppdateras kontinuerligt (t.ex. genom din köphistorik).

När du gör beställningar i vår webbutik behandlar vi vissa personuppgifter och information som rör dig och den beställning du har gjort, till exempel: uppgifter om användarkonto (eller ditt namn, leverans- och faktureringsadress(er) och telefonnummer), typ och mängd av produkter du beställt, inköpspris, datum för beställning, status för din beställning, betalningssätt och detaljer relaterade till din betalning, produktreturer och relaterade kundtjänstförfrågningar.

Produktrecensioner eller frågor om webbutiken

I samband med produktrecensioner eller frågor som du kan publicera i vår webbutik uppmanas du att tillhandahålla vissa uppgifter, inklusive ditt namn eller en pseudonym och e-postadress som, antingen ensamma eller i kombination med andra uppgifter, kan vara personuppgifter. Dessutom kan din recension eller fråga i sig vara eller innehålla personuppgifter, även känsliga uppgifter, såsom information om ditt hudproblem som du väljer att dela med dig av i din recension eller fråga.

Kundundersökningar

De uppgifter som samlas in varierar beroende på undersökning, men innehåller i allmänhet åtminstone personuppgifter för filtrering av de respondenter som uppfyller de attribut som vi har definierat som relevanta för undersökningen i fråga (till exempel för att testa ett anti-ageing-koncept kommer vi att söka respondenter från en viss åldersgrupp). Dessa filtreringsuppgifter kan t.ex. omfatta information om kön, åldersgrupp, hudtyp eller hudproblem. Andra personuppgifter kan också samlas in beroende på undersökningen.

Reklamation och annan återkoppling

Kunder som reklamerar eller ger oss annan återkoppling, t.ex. på grund av att de drabbats av hudirritation, kan rapportera olika uppgifter till oss. Vi tar normalt emot kundens klagomål, feedback eller rapport om hudirritation via e-post som skickas av kunden och kan följaktligen inte kontrollera innehållet i e-postmeddelandet. De mottagna uppgifterna innehåller i allmänhet information som möjliggör identifiering, såsom namn, kontaktinformation och den faktiska feedbacken, som också kan innehålla personuppgifter, såsom orsakade symtom och information om eventuell behandling som krävs, till exempel ett besök hos en hudläkare.  Ibland när det gäller hudirritation måste vi begära mer information för att kunna bedöma om hudirritationen orsakades av vår produkt eller dess ingredienser, eller om orsaken till irritationen var något annat.

Annan behandling av kundens personuppgifter

Behandlingens syfte och sammanhang

Personuppgifter

Känsliga Personuppgifter

Prenumeration på nyhetsbrev

E-postadress och, om du vill att vi ska anpassa innehållet i nyhetsbreven, andra uppgifter som födelsedatum/ålder och preferenser.

N/A

SMS-marknadsföring

Telefonnummer och, om du vill att vi ska anpassa innehållet i kommunikationen, andra uppgifter såsom födelsedatum/ålder och preferenser.

N/A

Fabriksoutlet - Lojalitetsprogram för kunder

E-postadress och i vissa fall namn på lojalitetskunden.

N/A

Kundtjänst

Personuppgifter som du väljer att tillhandahålla, i allmänhet innehållande åtminstone identifieringsinformation såsom namn och kontaktuppgifter, såsom e-postadress, gatuadress och telefonnummer, samt innehållet i kommunikationen mellan dig och oss.

N/A

Kundtävlingar

Identifierande information, såsom namn; kontaktuppgifter, såsom e-postadress, gatuadress och telefonnummer. Från fall till fall, i den utsträckning det är nödvändigt för att arrangera tävlingen i fråga, kan även andra personuppgifter samlas in.

NA

Kanaler i sociala medier

Personuppgifter som du väljer att tillhandahålla, i allmänhet innehållande åtminstone identifierande information såsom namn; och innehållet i kommunikationen mellan dig och oss.

Den registrerade som väljer att interagera med oss via sociala medier kan frivilligt förse oss med känsliga uppgifter som de själva väljer, t.ex. information om ett hudproblem.

 

 

Överföring och utlämnande av dina personuppgifter

Varför vi överför eller lämnar ut dina personuppgifter

Vi kan komma att överföra eller lämna ut dina personuppgifter till andra företag inom den globala Lumene-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer enligt följande.

Vi använder externa tjänsteleverantörer för att tillhandahålla oss tjänster, till exempel tjänster relaterade till tekniskt underhåll eller hosting av vår webbutik, i samband med vilka dessa tjänsteleverantörer behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträden på våra vägnar, och vi kräver att dessa parter samtycker till att behandla personuppgifter baserat på våra instruktioner och i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi kan också lämna ut personuppgifter till våra partners inom de gränser som tillåts enligt lag, t.ex. för att utföra leveranser, fakturering eller marknadsföring. För att utföra dina beställningar använder vi till exempel tjänster från våra partner (t.ex. betalningstjänster som erbjuds av banker eller kreditkortsföretag eller frakt- och leveranstjänster som erbjuds av avsändningsföretag). Vi kommer endast att ge dessa partner den information de behöver för att leverera de tjänster som överenskommits, t.ex. för att behandla din betalning och leverera din beställning. Om vi annonserar via sociala nätverk (t.ex. Facebook, Instagram) kan vi lämna information om de registrerade (t.ex. enhets- och användningsinformation, annons- och cookie-ID, e-postadresser) i krypterad form till respektive leverantör av sociala nätverkstjänster.

Dessutom kan vi lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. på grund av allvarliga oönskade effekter eller hudirritationsrapporter till behöriga myndigheter) eller om vi i god tro tror att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa bestämmelserna i lagen eller följa rättsliga processer som delges Lumene eller för att skydda och försvara Lumenes rättigheter eller egendom.

Vi kan dela begränsade mängder personuppgifter inom Lumene-koncernen för legitima affärsändamål, såsom att utveckla och förbättra vår verksamhet eller våra produkter och analysera och förbättra kundupplevelsen. Om vi säljer vår verksamhet eller en del av den eller på annat sätt omorganiserar vår verksamhet kan vi lämna ut och överföra personuppgifter till köpare och deras rådgivare i enlighet med vad tillämplig lagstiftning tillåter.

Internationell överföring av personuppgifter

Vi använder partners i affärsverksamhet som kräver behandling av personuppgifter, och i detta sammanhang kan vi eller våra partners, i enlighet med tillämplig lagstiftning, behandla personuppgifter var som helst i världen och därmed överföra personuppgifterna även utanför EU- eller EES-området. När det gäller överföring av personuppgifter till länder där den lokala dataskyddslagstiftningen inte ger en adekvat nivå av dataskydd, baseras överföringarna på lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller en behörig tillsynsmyndighet. De standardavtalsklausulerna kan du finnas här https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.

Om du vill veta mer om de lämpliga skyddsåtgärder vi använder kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på lumene.info@lumene.com.

Hur skyddar vi dina personuppgiter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda säkerheten för dina personuppgifter och för att säkerställa att dina val för den avsedda användningen respekteras. Vi skyddar dina uppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst eller röjande, ändring eller radering genom lämpliga tekniska åtgärder som brandväggar.

Vi delar inte dina personuppgifter utanför Lumene, dess dotterbolag, filialer eller andra partners, förutom under villkor och för ändamål som förklaras i denna integritetspolicy, eller om inte annat krävs enligt tvingande tillämplig lag. Inom Lumene, dess dotterbolag, filialer och andra partners lagras personuppgifter i lösenordskontrollerade miljöer med begränsad åtkomst som endast beviljas sådana personer vars arbete kräver behandling eller tillgång till personuppgifter.

Om du vill veta mer om de skyddsåtgärder vi använder kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på lumene.info@lumene.com.

Hur länge kommer vi att lagra dina personuppgifter?

Lagringstiden för de insamlade personuppgifterna är beroende av den rättsliga grunden och syftet för vilket personuppgifterna samlades in. Vi behåller och lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra de ändamålen med behandlingen för vilket personuppgifterna samlades in, enligt vad som framgår av denna integritetspolicy, i synnerhet för att uppfylla våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter (t.ex. retur- och begränsade garantiperioder). Om behandlingen baseras på vårt berättigade intresse kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge som vårt berättigade intresse kan anses vara giltigt, eller tills du begär att dina personuppgifter raderas.

Lagringsperioder

De generella lagringstiderna för kunders personuppgifter i olika sammanhang är följande. Dina personuppgifter lagras inte nödvändigtvis lika länge för alla behandlingsändamål, och den maximala lagringperioden har tagits upp nedan.

Kategori av registrerade

Lagringsperiod

Besökare på webbplatser och i webbutiker

I enlighet med vår cookiepolicy

Registrerade användare av webbutiker

Om du väljer att radera ditt användarkonto kommer vi att radera alla relaterade personuppgifter, såvida inte uppgifterna också tillhör en annan kategori som omfattas av längre lagstadgade eller andra tvingande lagringsperioder (t.ex. information om dina köp).

Vi förbehåller oss rätten att radera ditt användarkonto och de flesta av de personuppgifter som är kopplade till det efter två års inaktivitet från din sida.

Kunder som gör beställningar i vår webbutik

Vi behåller informationen om produktbeställningar och relaterade betalningsuppgifter i enlighet med kraven i den finska bokföringslagstiftningen, dvs. innevarande år och efterföljande sex år.

Kunder som publicerar produktrecensioner eller relaterade frågor i vår webbutik

Till dess att produkten utgått från hemsidan eller till dess att den registrerade begär radering eller återkallar sitt samtycke.

Respondenter i kundundersökningar

Vi kommer att lagra de insamlade uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med den specifika undersökningen, men i allmänhet lagras uppgifterna utan att det är möjligt att identifiera personerna i fråga.

Kunder som lämnar klagomål, ger annan feedback eller hävdar hudirritation

Vi kommer att behålla de insamlade uppgifterna med direkta identifierare endast tills vi har svarat kunden och på annat sätt hanterat ärendet så att vi har kunnat säkerställa att kunden är nöjd med resultatet, varefter ärendet kommer att avslutas.

Efter att ärendet har avslutats kommer vi att ta bort direkta identifierare från uppgifterna. Den feedback som sparas går inte att koppla till någon registrerad och kommer att sparas i minst 10 år.

Prenumeranter på nyhetsbrev

Tills mottagaren avslutar prenumerationen.

Prenumeranter på SMS-marknadsföring

Tills mottagaren avslutar prenumerationen.

Fabriksoutlet - Lojalitetsprogram för kunder

Tills mottagaren avslutar prenumerationen.

Registrerade som kontaktar vår kundtjänst

Vi kommer att behålla de insamlade uppgifterna med direkta identifierare endast så länge som vi har svarat kunden och på annat sätt hanterat ärendet så att vi har kunnat säkerställa att kunden är nöjd med resultatet, varefter vi kommer att avsluta ärendet. Efter att ärendet har avslutats kommer vi antingen att radera direkta identifierare från uppgifterna eller radera kommunikationen i sin helhet, beroende på om vi behöver hantera ärendet vidare internt.

Om det inte är nödvändigt kommer vi inte att behandla dina personuppgifter när vi vidtar åtgärder för att hantera innehållet i dina meddelanden internt.

Deltagare i kundtävlingar

Vi kommer att lagra de insamlade uppgifterna så länge som det är nödvändigt för den aktuella tävlingen, dock i allmänhet högst tre månader.

Kunder som kontaktar oss via sociala medier

I enlighet med användarvillkoren för den aktuella sociala medieplattformen.

När vi inte längre behöver de insamlade personuppgifterna kommer de att förstöras på ett säkert sätt eller anonymiseras oåterkalleligt. Om du raderar ditt användarkonto kommer vi att radera alla uppgifter som lagras om dig, såvida inte avtalsenliga eller lagstadgade lagringstider gäller. Om en fullständig radering av dina uppgifter omedelbart efter att du har raderat ditt användarkonto inte är möjlig eller det är nödvändigt att vi behåller uppgifterna av juridiska skäl, kommer åtkomst till dina uppgifter för vidare behandling att förhindras.

Vi kan också behålla vissa personuppgifter efter det att det ursprungliga syftet med behandlingen har upphört, om sådan lagring av personuppgifter är nödvändig för att följa andra tillämpliga lagar eller om vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, dock endast begränsat till den information som är nödvändig för detta. 

Vilka rättigheter har du?

Nedan har vi sammanfattat de rättigheter som du som registrerad har enligt den europeiska dataskyddsförordningen – GDPR. Den "registrerade" avser fysiska personer vars personuppgifter behandlas av oss, dvs. våra kunder och andra grupper av konsumenter vars personuppgifter vi behandlar enligt vad som framgår av denna integritetspolicy. Vissa av rättigheterna är komplexa och omfattas av vissa undantag, och vi vill upplysa om att i syfte att hålla denna integritetspolicy kortfattad har inte alla detaljer inkluderats i nedanstående sammanfattning. Om dina rättigheter in alla situationer kan du läsa mer här https://tietosuoja.fi/sv/vilka-rattigheter-har-den-registrerade-i-olika-situationer.

De registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas av oss som personuppgiftsansvarig och att få felaktiga personuppgifter som rör dem rättade. Om du vill använda din rätt till tillgång eller rättelse ska du gå tillväga på följande sätt.

Din begäran om rätt till tillgång eller rättelse måste vara skriftlig eller i elektronisk form. Begäran ska undertecknas och skickas till den vars kontaktuppgifter anges i denna integritetspolicy. Begäran ska innehålla den grundläggande information som behövs för att vi ska kunna hitta de begärda uppgifterna. Efter att ha mottagit och behandlat begäran kommer vi att skicka en kopia av personuppgifterna till dig per post eller elektroniskt. Vi förbehåller oss rätten att inte fullfölja din begäran om den är uppenbart ogrundad. Om du begär flera kopior, eller om du vill lämna in mer än en begäran per år, kan vi debitera dig en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader för genomförandet av din begäran.

Du har också rätt att när som helst begära att vi raderar de personuppgifter som rör dig och som behandlas av oss, och vi är skyldiga att radera uppgifterna om det inte längre finns någon rättslig grund för att behandla uppgifterna. Observera att vissa uppgifter som behandlas av oss omfattas av lagstadgade lagringskrav, och oavsett en begäran om radering kan vi inte radera sådana uppgifter förrän slutet av den lagstadgade lagringsperioden. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om uppgifterna har behandlats på grundval av vårt berättigade intresse, och vi är skyldiga att sluta behandla sådana personuppgifter om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling av sådana personuppgifter. Du kan också ha rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till vissa typer av behandlingar kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Ett sådant återkallande kommer inte att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet av samtycket.

För att utöva ovanstående rättigheter, kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i början av denna integritetspolicy.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan göra detta i den EU-medlemsstat där du har din stadigvarande bostad, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

Sammanfattningsvis

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy.Om inte annat föreskrivs i tvingande tillämplig lagstiftning får vi inte personligen skicka ändringar i denna integritetspolicy till de registrerade personligen, och därför uppmanar vi dig att kontrollera denna integritetspolicy från tid till annan för eventuella ändringar.

Om du av någon anledning anser att vi inte har följt ovanstående, vänligen meddela oss via e-post på lumene.info@lumene.com, så kommer vi att göra vårt bästa för att fastställa och korrigera problemet omedelbart.