Lumene SWE
Lumene SWE

Hållbarhet

Allt började för 20 år sedan, när vi bestämde oss för att göra tvärt emot skönhetsindustrins inställning och vägrade att kompromissa med hur hållbara våra högpresterande skönhetsprodukter behöver vara.

Lumene SWE
Lumene SWE

Hållbarhet

Högpresterande cirkulär skönhet för en bättre framtid.

Allt började för 20 år sedan, när vi bestämde oss för att göra tvärt emot skönhetsindustrins inställning och vägrade att kompromissa med hur hållbara våra högpresterande skönhetsprodukter behöver vara.

Vår resa började med en lokal upcyclad ingrediens – det sällsynta och kraftfulla hjortronet. Sedan dess har nordisk natur och hållbarhet blivit en del av själva kärnan i vårt uppdrag.

Vi ger inte endast tima löften – vi har tydliga mål, vidtar åtgärder och rapporterar vår utveckling varje år. Vår positiva inverkan är till för alla våra intressenter, inklusive alla som berörs av vår värdekedja, vår planet, du och alla andra människor här.

Hållbarhet

Pionjärer inom cirkulär skönhet

Vad är cirkulär skönhet? Det innebär att arbeta i harmoni med naturen och designa bort slöseri i varje steg i tillverkningsprocessen.

Den traditionella linjära ekonomin tar resurser från jorden för att tillverka de saker vi vill ha och lämnar oss med överflödigt avfall.

Ett perfekt exempel på cirkulär skönhet i praktiken är hur vi använder ingredienser från sidoströmmar från våra lokala nordiska skogs- och livsmedelsindustrier till andra ändamål – upcycling eller återbruk. Läs våra ingrediensberättelser för att lära dig mer om denna magiska process.

Lumene SWE
Lumene SWE
Lumene SWE
Lumene SWE

Hållbarhet

100 % återvinningsbara förpackningar fram till 2025

Skönhetsindustrin producerar globalt över 120 miljarder förpackningar varje år, vilket är anledningen till att hållbara förpackningar är en typ av innovation vi prioriterar.

Som pionjärer inom cirkulär skönhet tänker vi redan i designfasen på produktens livslängd, långt innan den tillverkas. Vi tänjer ständigt på gränserna för vad som är möjligt för skönhetsindustrin och har som mål att våra hudvårdsförpackningar ska vara 100 % återvinningsbara 2025.

Hållbarhet

Engagerade i klimatåtgärder

Att ha en egen fabrik innebär att vi kan hantera våra utsläpp, vår vattenförbrukning, återvinning och att vi kan hålla vår leveranskedja så lokal som möjligt.

Vår fabrik i finska Esbo drivs med 100 % hållbar vattenkraft och vattenförbrukningen minskas med hjälp av vårt WaterSmart-program.

Genom att drivas på förnybar energi har vi kunnat minska fabrikens koldioxidavtryck med 88 %. Det är en stabil grund för oss att stå på när vi arbetar mot våra vetenskapsbaserade mål: att minska utsläppen med 42 % till 2030 och åstadkomma netto noll till 2050.

Lumene SWE
Lumene SWE
Lumene SWE
Lumene SWE

Alain MAVON - VP of R&D and Sustainability

"Hållbarhet är en del av Lumenes DNA. Cirkularitet är vår ledstjärna, från design och vidare genom produktens hela livscykel. Att leva efter dessa åtaganden varje dag är det som gör oss till den nordiska ledaren inom cirkulär skönhet."

Lumene SWE
Lumene SWE

Hållbarhet

Hållbarhet är mer än klimatförändringar

LUMENEs arbetsplatser och gemenskap vilar på grundvalar av jämlikhet, inkludering och icke-diskriminering. När vi arbetar för en hållbar framtid gör vi det tillsammans med alla våra intressenter. Det inkluderar dig som läser detta och oss som skriver detta samt varje människa som berörs av vår värdekedja.

Vi vågar vara djärva, ha modet och självförtroendet att vara annorlunda. Dessa värderingar är kärnan i vår kultur och det tror vi kan bidra till en mer ansvarsfull och hållbar framtid.